Container Icon

Selayang Pandang Dari Ikim, International Conference Re-Orienting The Muslim Mind: Charting the Future.

SEKULARISME PEMBUNUH SENYAP Secularisme adalah ideology yang telah menjadi pembunuh senyap pemikiran umat Islam pada hari ini. Di Malaysia, sekularisme telah menjadi darah daging dalam keseluruhan system pemerintahan dan pentadbiran negara. Kehadiran British ke Tanah Melayu adalah sebahagian daripada perancangan Barat untuk menjajah keseluruhan empayar Islam yang berpusat di Empayar Uthmaniyyah di Turki. Sekularisme diperkenalkan dengan mengasingkan agama daripada keseluruhan system pentadbiran yang lain. Definisi agama telah disempitkan kepada urusan personal melibatkan ibadat khusus Islam sahaja. Kesannya system ekonomi, politik dan social telah diperkenalkan ke seluruh dunia Islam. Sejak daripada itu, dunia Islam seolah-olah telah kehilangan formula bagaimana untuk mengintegrasikan antara system Barat yang telah disekularkan dengan prinsip Islam secara praktikal sesuai dengan pendekatan semasa. Sebagai contoh pada hari ini, banyak pihak berbicara tentang konsep negara Islam. Secara teorinya, ia ungkapan utopian yang menjadi cita-cita semua jiwa yang cintakan Islam. Tetapi pada hakikatnya, secara praktikal, umat Islam tidak dapat menyediakan satu formula atau struktur pentadbiran dan pemerintahan negara Islam yang berasaskan hakikat siasah Islam yang sebenar. Adakah sebuah negara Islam sudah tercapai melalui kemenangan parti pro-Islam semata-mata? Setelah kemenangan, bagaimanakah seharusnya konsep siyasah syari’yyah harus diterjemahkan secara berstruktur ke dalam system pentadbiran negara tersebut? Bagaimakah bentuk interpretasi pemerintahan Rasulullah SAW dan era Madinah pada hari ini? Adakah sesebuah negara tersebut dikira Islam sekiranya masih mengamalkan system politik, ekonomi dan social acuan sekularisme Barat? Soalan-soalan tersebut memerlukan pengkajian mendalam terhadap ilmu-ilmu Islam yang telah dikuburkan oleh system sekularisme Barat. Oleh itu seharusnya kemenangan politik Islam harus diikuti dengan system dan acuan pemerintahan Islam hakiki dengan bantuan semua pihak. Para pembuat polisi, perangka system, penyelidik, pendidik, ekonomis, politikus dll harus bersedia dengan formula untuk mengisi vacuum yang telah lama diisi dengan system sekularisme.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment